család

család

Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!« (1Móz 1,27–29). A biblikus álláspontot Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta megerősítve, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja. Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a karácsonyra készülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát. Budapest, 2021. december 9. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Baptista Egyház Magyar Pünkösdi Egyház Magyarországi Metodista Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Orthodox Exarchátus Magyarországi…

Bővebben

Nyíregyháza, evangélikus templom

A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése 15/2019 (04.26.) határozata alapján az alábbi nyilatkozatot teszi közzé a homoszexualitásról „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!” (1Móz 1,27-28a) Az északi és nyugati evangélikus egyházak egymás után adtak ki nyilatkozatot arról, hogy az azonos nemű párok megáldásával és az ilyen életközösségben élők szolgálatba állításával egyetértenek. Ezek a hírek akár az egyházi sajtónkban is biblikus reflexiók nélkül jelennek meg, és megzavarhatnak sokakat egyházunkban. A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének Elnöksége és Közgyűlése 2000. december 3-án ugyan tett állásfoglalást (Evangélikus Élet, 2000 /65. évfolyam, 1-52. szám/) és Magyarország Alaptörvénye is elfogadja a fent idézett teremtettségi rendet: „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.…

Bővebben

Szivárvány Index

A bevezetésben hadd idézzem Luther Márton 12. Zsoltárból írt énekét eredeti formájában (Dunántúli Énekeskönyv Új rész 745. sz. ének) Lásd meg a mennyből, Úristen, Nagy szánalommal nézed, Mint fogynak szenteid itt lenn. Elhagyattunk, szegények. Szent igéd rontják, támadják. Kihunyt a hit, a tiszta láng Már mindenek szívében. Mind csalárdság, mit hirdetnek, Önmaguk találmánya. Nincs egység: nem építenek az Isten szent szavára. Egy azt akarja, más amazt, És szakadást támasztanak, Bármilyen szép a látszat. Mind irtsa ki az Úristen E hamis prófétákat, Kik kérkednek nagy gőgösen: „Hol, aki szembeszállhat? Ím, hatalom és jog mienk, És amit megszabunk, az szent. Ki lenne úr felettünk?” S szól az Úr: „Rontják a szegényt. Hát fel is kelek menten. Jajszava már az égig ért, Meghallgattam. Kimentem. És üdvösséges szent igém E földön harcba küldöm én, Hadd legyen erőssége!” Hét tűzön megy át az ezüst, Úgy ragyog tisztasága. Nem kell az igét féltenünk, Ha próbák tüzét…

Bővebben

3/3