északi egyházkerület

evangélikus templom

Az Északi Evangélikus Egyházkerület Elnöksége – közgyűlésének többségi támogatásával – az alábbi nyilatkozatot teszi közzé A szexualitás a teremtő Isten ajándéka. Ezen keresztül Isten az embernek sok örömöt kínál és az emberi élet továbbplántálását biztosítja. Ezért a házasság Istennek az az életrendje, amely semmi más együttélési formához sem hasonlítható. Az emberiség életében évezredek óta rejtett vagy nyílt formában meglévő azonos neműek kapcsolatát a Biblia bűnnek nevezi, az orvostudomány egyes képviselői betegségnek tekintik, más szakemberek pedig öröklött hajlamnak. Evangélikus Egyházunknak az irgalmasság- elkötelezettségével és a jézusi segítőkészség szeretetével kell közelednie ezen helyzetben élő testvéreinkhez. Jézus szabadító ereje arra biztat, hogy a heteroszexualitás ajándékát fogadják el, egyházunk ugyanakkor nem bélyegzi meg őket, mint ahogy más problémákkal küzdő embertársunkat sem. Elítélünk viszont minden olyan cselekedetet, amely ezt a hajlamot másokban felszínre hozza, terjeszti és erősíteni igyekszik. Különösen a fiatalkorúak esetében tartjuk szükségesnek, a megelőzés és a védelem kérdését. Fentiekből következően Evangélikus Egyházunk egyneműek…

Bővebben

1/1