hitvallás

Tanzániai evangélikus lelkészek

A Tanzániai Evangélikus Egyház nyilatkozata az azonos neműek házasságára vonatkozóan – 2010. január 1. Bevezetés 1.1 A Tanzániai Evangélikus Egyház (Evangelical Lutheran Church in Tanzania, továbbiakban ELCT) hálás Istennek, hogy az Ő mérhetetlen bölcsességében, és fia, Jézus Krisztus által minden benne hívő egyazon test része és ugyanazon asztal közössége. Ilyen módon hatékonyan dolgozhatunk együtt az Isten által reánk bízott munkán. 1.2 Ugyanazon test részeként sokféle módon dolgozhattunk együtt jelentős és jelentéktelen ügyekben. Mindezen időkben Isten kegyelméből voltunk képesek az együtt maradásra, illetve azon meggyőződésünk által, mely szerint Isten egyháza egy, szent, egyetemes és apostoli, ahol az istentiszteletek alkalmával egyazon hitvallást ismételjük el mindnyájan. Ennek eredményeként bármilyen tevékenység bármelyik egyházban, amely eltér a normálistól és összeférhetetlen az Isten egyháza által évszázadok alatt kapott és megerősített állásponttal és tanításokkal, magától értetődően megrázkódtatást eredményez, és különféle válaszreakciókat vált ki világszerte a többi egyházból. 1.3 Ilyen abnormalitásnak ítéli az ELCT bizonyos – különösképpen Európában…

Bővebben

Szivárvány Index

A bevezetésben hadd idézzem Luther Márton 12. Zsoltárból írt énekét eredeti formájában (Dunántúli Énekeskönyv Új rész 745. sz. ének) Lásd meg a mennyből, Úristen, Nagy szánalommal nézed, Mint fogynak szenteid itt lenn. Elhagyattunk, szegények. Szent igéd rontják, támadják. Kihunyt a hit, a tiszta láng Már mindenek szívében. Mind csalárdság, mit hirdetnek, Önmaguk találmánya. Nincs egység: nem építenek az Isten szent szavára. Egy azt akarja, más amazt, És szakadást támasztanak, Bármilyen szép a látszat. Mind irtsa ki az Úristen E hamis prófétákat, Kik kérkednek nagy gőgösen: „Hol, aki szembeszállhat? Ím, hatalom és jog mienk, És amit megszabunk, az szent. Ki lenne úr felettünk?” S szól az Úr: „Rontják a szegényt. Hát fel is kelek menten. Jajszava már az égig ért, Meghallgattam. Kimentem. És üdvösséges szent igém E földön harcba küldöm én, Hadd legyen erőssége!” Hét tűzön megy át az ezüst, Úgy ragyog tisztasága. Nem kell az igét féltenünk, Ha próbák tüzét…

Bővebben

2/2