homoszexuális házasság

homoszexuális házasság

Az Evangélikus Missziói Központ, a homoszexuális életformával kapcsolatos állásfoglalása. Elismerjük, hogy keresztyénként és egyházakként sok esetben mi sem megfelelően viszonyulunk a homoszexuálisok felé. Életvitelük miatt sokszor a homoszexuális embereket is elutasítjuk, segítség és a szeretetteljes melléjük állás helyett tabuként kezeljük, megjegyzéseinkkel akár akaratunkon kívül is megbélyegezzük, kirekesztjük őket. Sokan – tudatlanságból – figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a homoszexuálisok többsége részben körülményeinek áldozataként (szocializáció) vált ilyen hajlamúvá. Isten ellenzi a hátrányos megkülönböztetést, ezek ellen küzdenünk kell, de a homoszexuális együttélést nem fogadhatjuk el a heteroszexuális házasság legitim alternativájaként. Ugyanez a házasságon kívüli heteroszexuális kapcsolatokra is igaz. A bűn egész emberi természetünket megrontotta és eltorzította. Ez alól szexualitásunk sem kivétel. Az elutasító hozzállásra való ellenreakció megpróbálja a homoszexualitást normális életmódnak láttatni. Hisszük, hogy ugyanaz az evangélium, amely a mi életünket átformálta, bárkit megváltoztathat. A szexualitás helye az Isten által szerzett heteroszexuális házasságban van. A Biblia erre vonatkozóan nem mutat…

Bővebben

Tanzániai evangélikus lelkészek

A Tanzániai Evangélikus Egyház nyilatkozata az azonos neműek házasságára vonatkozóan – 2010. január 1. Bevezetés 1.1 A Tanzániai Evangélikus Egyház (Evangelical Lutheran Church in Tanzania, továbbiakban ELCT) hálás Istennek, hogy az Ő mérhetetlen bölcsességében, és fia, Jézus Krisztus által minden benne hívő egyazon test része és ugyanazon asztal közössége. Ilyen módon hatékonyan dolgozhatunk együtt az Isten által reánk bízott munkán. 1.2 Ugyanazon test részeként sokféle módon dolgozhattunk együtt jelentős és jelentéktelen ügyekben. Mindezen időkben Isten kegyelméből voltunk képesek az együtt maradásra, illetve azon meggyőződésünk által, mely szerint Isten egyháza egy, szent, egyetemes és apostoli, ahol az istentiszteletek alkalmával egyazon hitvallást ismételjük el mindnyájan. Ennek eredményeként bármilyen tevékenység bármelyik egyházban, amely eltér a normálistól és összeférhetetlen az Isten egyháza által évszázadok alatt kapott és megerősített állásponttal és tanításokkal, magától értetődően megrázkódtatást eredményez, és különféle válaszreakciókat vált ki világszerte a többi egyházból. 1.3 Ilyen abnormalitásnak ítéli az ELCT bizonyos – különösképpen Európában…

Bővebben

Szivárvány Index

A bevezetésben hadd idézzem Luther Márton 12. Zsoltárból írt énekét eredeti formájában (Dunántúli Énekeskönyv Új rész 745. sz. ének) Lásd meg a mennyből, Úristen, Nagy szánalommal nézed, Mint fogynak szenteid itt lenn. Elhagyattunk, szegények. Szent igéd rontják, támadják. Kihunyt a hit, a tiszta láng Már mindenek szívében. Mind csalárdság, mit hirdetnek, Önmaguk találmánya. Nincs egység: nem építenek az Isten szent szavára. Egy azt akarja, más amazt, És szakadást támasztanak, Bármilyen szép a látszat. Mind irtsa ki az Úristen E hamis prófétákat, Kik kérkednek nagy gőgösen: „Hol, aki szembeszállhat? Ím, hatalom és jog mienk, És amit megszabunk, az szent. Ki lenne úr felettünk?” S szól az Úr: „Rontják a szegényt. Hát fel is kelek menten. Jajszava már az égig ért, Meghallgattam. Kimentem. És üdvösséges szent igém E földön harcba küldöm én, Hadd legyen erőssége!” Hét tűzön megy át az ezüst, Úgy ragyog tisztasága. Nem kell az igét féltenünk, Ha próbák tüzét…

Bővebben

3/3