Cikkek

keresztyén orvos

Aggodalommal tapasztaljuk, hogy társadalmunkban egyre nagyobb teret kap a homoszexualitás. A homoszexuálisok és pártfogóik nemcsak toleranciát követelnek, egyenrangra emelik ezt a szexuális viselkedésformát a monogám heteroszexuálissal. A keresztény orvosok állásfoglalása ebben a kérdésben a következő. 1. A homoszexualitás az emberi természet rendjétől eltérő szexuális magatartás. 2. A Biblia, Ó- és Újszövetség tanúsága szerint Isten előtt utálatos (3Móz 18,22,3Móz 20,13, Róm 1,26-28, lKor 6,9—10). 3. Kialakulásáért genetikus vagy hormonális eltérések a legritkább esetben felelősek, nagy jelentőségűek a környezeti hatások. 4. Mivel Isten érdekünkben teremtett jó rendje elleni lázadás, ezért bűn. Isten a bűnt elítéli, a megtérő bűnösnek Jézus Krisztusban kegyelmet ad. 5. A homoszexuális nemi élet magával vonja rossz következményeit az egyén (nemi úton terjedő betegségek, AIDS, pszichés zavarok), a család, az emberi közösségek életében. 6. Még az intim szférájukban ilyen szexuális életet élők is nemcsak magukért felelnek, de partnerükért és tettük továbbgyűrűző hatásáért is. Az ilyen embertársaink testi-lelki segítségre szorulnak,…

Bővebben

Dr. Zsigmondy Árpád

A „szabad Nyugaton” némely egyházi körökben polgárjogot kapott a homoszexualitás. Ez Jézusnak, a bűnösök barátjának (Mt 11,19) a követése? Jézus a bűnöst halálosan szereti. De nem a bűnt! De hát nem Isten teremtése-é a homoszexualitás? A reformátorok számára világos és mértékadó volt a biblia tanítása (3Móz 18,22; 20,13.). De ma a „mindent szabad” jegyében megfeledkezünk lKor 6,12 folytatásáról: „..de nem minden használ… ne váljak semmi rabjává!”, s megszületett az a nézet, hogy a homoszexualitás az Istentől teremtett nemiség egyik formája. A bűneset utáni világban a természetnek van „selejtje”. Pál az Isten magunkra hagyó haragja jelének minősíti Róm 1,18-32-ben a homoszexualitást. Jézus számára az Ószövetség mértékadó. A bűnbocsátó Jézus sem mondja a házasságtörésen kapott nőnek, hogy csak így tovább, hanem hogy többé ne vétkezzél! (Jn 8,11) A természetben a nemiség célja a fajfenntartás. Az ember fejletlen világrajötte és sokéves fejlődése miatt rászorul anyjára és apjára, valamint anyja is az apára. A…

Bővebben

2/2